Kaasav eelarve 2021

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Tänavu juunikuus algava protsessi käigus läheb jagamisele 50 000 eurot.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

IDEEDE KOGUMINE  

Kaasava eelarve ideid saab esitada 01.06 – 01. 08.2021. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pidanud olema Viimsi valla elanik. Ideid saab esitada:

1. Infosüsteemis Volis SIIN;

2. Saata vabas vormis e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee

3. Tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 01. august 2020 postitemplit.

Ideede esitamisel tuli lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
 • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
 • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
 • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee peab olema realiseeritav 2022. aasta 31. detsembriks.

IDEE PEAB SISALDAMA:

 • esitaja nime ja kontaktandmeid;
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 • idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 • idee elluviimise kirjeldust;
 • sihtrühma;
 • hinnangulist maksumust;
 • ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, põhjalikum kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

KONTAKT

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

 

LISAINFO