Kaasav eelarve 2021

Viimsi valla II kaasava eelarve raames rajatakse Viimsisse madalseiklusrajad.

On hea meel teavitada, et Viimsi valla kaasav eelarve kogus kokku 2013 häält, millest enim hääli (540 häält) sai ettepanek rajada Haabneeme sanglepiku ja Viimsi Kooli madalseiklusrajad.  Hääletusel osales kokku 1448 inimest.  

Viimsi valla 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletus toimus 1.- 30. novembril. 

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

1. Ideede kogumine

Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik. Kokku laekus 21 ideed.
Hindamiskomisjon koguneb 30.09.2021, et hinnata esitatud ettepanekute eluviimise võimalikkust. 
Oktoobrikuu jooksul tutvustatakse lõpphääletusele jõudvaid ideid ning novembrikuus on võimalik anda hääl oma lemmikideele! 

2021.aastal esitatud ideedega saab tutvuda SIIN

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
  • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
  • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
  • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
  • Idee peab olema realiseeritav 2022. aasta 31. detsembriks.

2. Ideede teostatavuse hindamine

Esitatud ideid hindab hindamiskomisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta või maksumust  jmt).

3. Ideede tutvustamine

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii vallaruumis, sotsiaalmeedias kui ka (Volis) veebilehel SIIN.

4. Ideede hääletamine

Viimsi valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.- 30. novembril 2021. Hääletus algab 1. novembril kell 00 ja lõppeb 30. novembril kell 23.59. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID-ga või Smart-ID-ga ning Viimsi raamatukogus kasutades infotöötaja abi. Selleks tuleb esitada isikut tõendav dokument. 

5. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hääletamisele järgneval eelarveaastal ehk 2022.aastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus.
Loe 2020. aasta kaasava eelarve tulemuste kohta lähemalt SIIT.

KONTAKT

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

LISAINFO