Lasteaiakohad

Selleks, et iga 1,5–7aastane Viimsi laps leiaks sobivaima lahenduse koolile eelnevateks aastateks, on Viimsi vallas võimalik kasutada kolm lahendust:

1. Koduse lapse toetus (lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat) 
Viimsilaste seas on väga levinud lapsega kodus koosolemise aja pikendamine kuni lapse 3. eluaastani. Lapsega kodus olevale vanemale pakub vallavalitsus registreeritud elanikele igakuist koduse lapse toetust, mille suurus on 250 eurot.

SOOVIN TOETUST

2. Munitsipaallasteaiad (MLA) 
1,5- kuni 7-aastastel lastel on võimalus käia Viimsi vallas asuvates lasteasutustes. Kohta munitsipaallasteaeda pakutakse vanuserühma järjekorra alusel vastavalt ARNO süsteemis vanema poolt märgitud eelistustele, millest lähtutakse kohtade olemasolul. Kui soovitud lasteaias kohta pole, pakutakse kohta läheduselt järgmises. 
Viimsi vallas on viimastel aastatel soovijaid munitsipaallasteaia kohtadele rohkem kui pakutavaid kohti. Seetõttu teeb kohtade tagamiseks vallavalitsus koostööd erinevate eraasutustega. 

3. Koht eralasteaias või -lapsehoius 
1,5- kuni 7-aastaste laste vanematel on võimalus viia lapsed Viimsi valla või Harjumaa eralastehoidudesse või eralasteaedesse. 
Kui kohe peale lapse 1,5-aastaseks saamist ei ole võimalik pakkuda kohta munitsipaallasteaeda, soovitame vanematel tutvuda eralasteasutuse või -lapsehoiu teenusepakkujate võimalustega. Arvestust eralasteasutuste vabade kohtade üle peavad eralasteasutused, mistõttu soovi korral tuleks vanemal võtta aegsasti ühendust sobiva teenusepakkujaga, et panna oma laps järjekorda. 

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 

Lasteaiakoha taotluse esitamine

Palume esitada elektroonilised taotlused nii munitsipaallasteaeda kui ka eralasteasutusse koha saamiseks haridusteenuste infosüsteemis ARNO esimesel võimalusel peale lapse sündi või Viimsi valda sissekirjutamist.

Kohataotluse lisamiseks tuleb lapsevanemal infosüsteemi sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Kindlasti tuleb kohataotlusesse märkida:

 • õiged kontaktandmed
 • 4 kohaeelistust (3 munitsipaallasteaeda ja 1 eralasteasutus/hankekoht)
 • sobiv alustamise õppeaasta. Sellel puhul tuleb arvestada, et lapse vanus oleks alustamise aasta 30. septembriks vähemalt 1a6k. Sügisel algavaks õppeaastaks alustatakse kohtade jaotamist aprillis. 
   

Lisainfo

 • Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord (jõustus 28.02.2021)

 

Millised on erinevad lasteasutused?

MLA Viimsi LasteaiadMLA Viimsi Lasteaiad (Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad) on Viimsi valla poolt asutatud munitsipaallasteaiad, mis koosneb ühe asutusena tegutsevast 8 lasteaiamajast.  Asukohad leiad allolevalt kaardilt ning lisainfot  www.viimsilasteaiad.ee leheküljelt või võttes ühendust MLA Viimsi Lasteaiad Direktor Maie Roosiga: maie@viimsilasteaiad.ee või 5684 5205

EralasteaiadEralasteaiad on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsevad ning tegevusluba omavad koolieelsed lasteasutused. Kaardilt leiad eralasteaiad, kellel on Viimsi vallaga koostööleping. 

EralastehoiudEralastehoiud on lapsehoidja kutset omavad füüsilisest isikust ettevõtjad või eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks. Kaardilt leiad eralastehoiud, kellel on Viimsi vallaga koostööleping. 

 

 Info saamiseks kliki maja ikoonil: MLA Viimsi Lasteaiad MLA Viimsi Lasteaiad Eralasteaiad   Eralasteaiad  Eralasteaiad   Eralastehoiud Eralastehoiud
 

 

 

 • Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.
 • Taotluses tuleb märkida õiged kontaktandmed, 4 kohaeelistust (3 munitsipaallasteaeda ja 1 eralasteasutus) ning sobiv alustamise õppeaasta. Viimasel juhul tuleb arvestada, et lapse vanus oleks alustamise aasta 30. septembriks vähemalt 1a6k.
 • Laps võib omada kohta eralasteasutuses või saada koduse lapse toetust.

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 • Eralasteaia või -hoiu kohakinnitus tuleb lasteasutuse poolt.
 • Munitsipaallasteaedade (MLA) kohtade komplekteerimine toimub aprillist juuni keskpaigani.
 • Haridusteenuste infosüsteemis ARNO on lapsed jaotatud vanusegruppide kaupa ja I etapis pakub süsteem kohti neile vanematele, kelle lapsed üheski lasteasutuses veel ei käi ja kelle lapsed on hiljemalt 30. septembri seisuga 2a6k vanad, kellel lõpeb koduse lapse toetus või kes käisid siiani eralastehoius. Eelistatud kohasaajateks on ka suurperede lapsed, erivajadustega lapsed ja koolieelikud, kes ei ole alushariduses osalenud. Kui märgitud eelistustes pole kohti saadaval, tehakse pakkumine lapse elukohale lähimasse lasteaeda, kus on vabu kohti.  II etapis pakub programm MLA kohti kõikidel järjekorras olevatele lastele. III etapis pakutakse eralasteaedade hankekohti MLA järjekorras olevatele lastele. Hankekohad on Viimsi vald ostnud sisse teenusena eralasteaedadelt (Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed, Tiki Triki ning lasteaed Väike Päike). 
 • Kui lapsevanem ei saanud e-maili teavitust ja ARNO-s on taotluse staatus märgitud "menetlemisel", siis laps ei saanud lasteaiakohta ning ta liigub automaatselt järgmise aasta komplekteerimisse.
 • Palun kontrolli, et sinu e-mail ja lasteasutuste eelistused on ajakohased.
 • Vaata üle õppeaasta, millest alates lasteaiakohta soovid.
 • Kui soovite jätkata eralasteaias, siis lükake munitsipaallasteaia koha soov edasi järgmiseks õppeaastaks. Siis pakutakse käesoleval aastal koht neile, kes päriselt seda vajavad.
 • Vanematel, kelle lapsed on 1,5 kuni 3-aastased ja kes ei soovi oma last panna uuel õppeaastal alushariduse asutusse, vaid soovivad kasutada koduse lapse toetust, tuleb märkida oma koha soov hilisemaks kui järgmine  õppeaasta. Kui see märge jääb tegemata, pakub süsteem automaatselt ikkagi kohta ning sellega kaob õigus koduse lapse toetusele.

VAATA ANDMED ÜLE

 • Kui lapsevanem sai e-maili teel kohapakkumise, siis on tal 2 nädalat aega, et koht vastu võtta, vahetada, aasta võrra edasi lükata või loobuda. Kahe nädala möödudes kohapakkumine aegub ja laps kaotab koha lasteaia nimekirjas. 
 • Kui koht ei sobi, palume esitada põhjendusega kirjalik taotlus komplekteerimise komisjonile aadressil haridus@viimsivv.ee . Komisjon saab lapsele pakkuda soovitud koha vaid vabade kohtade olemasolul.
 • Kui lapsevanem ei saanud aprillis, mais ega juunis e-maili teavitust ja ARNO-süsteemis on taotluse staatus märgitud menetlemisel, siis laps ei saanud lasteaiakohta ning ta liigub automaatselt järgmise aasta komplekteerimisse.
 • Soovitame ühendust võtta eralasteaedade ja -hoidudega või kaaluda kodusolemise pikendamist, esitades taotluse koduse lapse toetuse saamiseks.
 • Kui soovite vahetada lasteaiakohta, mille saite kevadise kohapakkumise käigus, siis on lapsevanemal alates kohapakkumise saamisest 2 nädalat aega, et koht vastu võtta, vahetada, aasta võrra edasi lükata või loobuda. Kui koht ei sobi, palume esitada põhjendusega taotlus komplekteerimise komisjonile. Komisjon saab lapsele pakkuda soovitud koha vaid vabade kohtade olemasolul.
 • Kui soovite vahetada hankekohta eralasteasutuses munitsipaallasteaia koha vastu, siis  tuleb lapsevanemal esitada vastav taotlus enne 1. märtsi esitada digiallkirjastatud soov munitsipaallasteaia maja vahetuseks või hankekoha vahetuse soov haridus@viimsivv.ee. Otsuse teeb lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon, kes võimalusel taotlused rahuldab. Uues lasteasutuses saab laps alustada õppeaasta algusest ehk septembrist.
 • Lihtsamates küsimustes soovitame pöörduda Bürokrati juturoboti poole.  Bürokratiga suhtluse alustamiseks tuleb klõpsata lehe paremal allosas olevale sinisele vedrukujulisele ikoonile ja sisestada oma küsimus(ed) tekstiväljale. Virtuaalassistent on leheküljel nähtav tööpäeviti kell 8-16.
 • Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust kodulehelt või juturobotiga suheldes, võta ühendust alushariduse vanemspetsialist Polina Kossenkovaga, tel 602 8844, e-post polina.kossenkova@viimsivv.ee.
 • Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas.

BRONEERI KOHTUMINE