Viimsi haridusaasta 2021

Haridusaasta 2021 eesmärk on tõsta esile veelgi enam põnevaid tegemisi, mida meie haridusasutustes ja noortekeskustes tehakse, lisaks väärtustada õppimist ja rohkeid õppimisvõimalusi, tunnustada ja toetada meie tublisid haridustöötajaid ning võimalust kogeda ühistes tegevustes uut ja huvitavat.
 

Paljud viimsilased on igapäevaselt haridusega seotud, õppides ise, toetades lapsi või töötades hariduse või teaduse valdkonnas. Oleme koostöös haridusjuhtidega haridusaasta tegevused kavandanud õpilastele, peredele, koolidele, haridusjuhtide koostöökojale, õpetajatele ja spetsialistidele. Haridusaasta kasvab koos kõigi meiega, põnevaid ettepanekuid ja ettevõtmisi võib pidevalt teha. 

Mida oodata?

  • Haridus- ja noortevaldkonna arengukavas rullub lahti meie Viimsi laste ja noorte mõtestatud hariduse ja huvihariduse õpiteekond läbi Viimsis pakutavate võimaluste. 
  • Koostöös haridusasutustega plaanime kajastada ja kutsuda kaasa lööma huvitavates algatustes – nutikatel võistlustel, arendavatel konkurssidel jne. 
  • Meie tublid koolid on liitunud Rohelise kooli liikumisega, mida soovime laiemalt tutvustada, et sellest mõtteviisist saaksid rohkem teada nii pered kui ka kogukonna liikmed.
  • Otsime ja pakume võimalusi, kus saab õppida. Juba praegu on head tingimused teistmoodi õppimiseks loodud Rannarahva muuseumis, raamatukogus, meie kaunites parkides, Vimkal ja tegelikult õppida saab ju igal pool – ka näitust külastades või korraldades ning mõnda kontserti kuulates või ise esinedes.
  • Loome sisuka koostöö sotsiaal- ja kultuuriosakonnaga, lisaks korrastame ja muudame paindlikumaks alushariduse süsteemi.
  • Õpetajate väärtustamine, tunnustamine, tundmaõppimine, mentorluse arendamine haridusasutustes kõikide uute ja alustavate õpetajate toetamiseks.
  • ARTIUMi sisuloome, uute õppekavade ja õppevõimaluste kavandamine, üldhariduse ja huvihariduse koostöö algatamine.
  • Ettevõtlus, ettevõtlikkus, karjäär noortevolikogu ja noortekeskuste eestvõttel. Otsime uusi võimalusi, tutvustame põnevaid karjääriteekondi.  
  • Vahetame  sõprusomavalitsustega digikonverentsil kogemusi uuenenud haridusmaailmas.

Viimsi kunstikooli loodud haridusaasta logol on kujutatud just koostööd ja ühist koostegemist. 

Viimsi haridusaasta logo