Elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Viimsi vallas. Ettepanekuid elutööpreemia auhinna välja andmiseks võib teha igaüks aastaringselt. Taotlused esitatakse vallavalitsusele. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ning langetab lõppotsuse vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kuulates vajadusel ära vallavolikogu vastava komisjoni seisukoha. Vallavalitsuse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule valla tänukiri ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Elutööpreemia antakse üle valla tähtpäeva üritusel.

Eldi Pärdi
2020. aastal pälvis Elutööpreemia Eldi Pärdi -  kauaaegse ja tulemusliku töö eest sotsiaaltöö valdkonnas

  1. Rein Ottoson        21.01.2016    spordi elutööpreemia    
  2. Urvi Haasma        26.01.2017    kultuuri elutööpreemia    
  3. Elle Soop               26.01.2017    kultuuri elutööpreemia    
  4. Henn Rebane        25.01.2018    kultuuri elutööpreemia    
  5. Kaarel Zilmer        25.01.2018    spordi elutööpreemia    
  6. Ain Pinnonen        21.02.2019    spordi elutööpreemia
  7. Eldi Pärdi               21.02.2020    sotsiaaltöö valdkonnas

 

Videos