Augmented Urbans projekti raames viiakse läbi ideekorje. Tule ja räägi kaasa!

Viimsi vald on koostamas Augmented Urbans projekti raames erinevaid kaasamistegevusi. Üheks selliseks tegevuseks on elanike kaasamine läbi küsitluse, mis puudutab olemasoleva keskkonna osas tagasiside andmist selle võimalikul ümberkujundamisel. Projekti üks tegevusi on seotud Haabneemet läbiva Randvere teega, mis moodustab nn peatänava telje läbi aleviku. Projekti raames on kavas välja töötada eskiis Randvere tee võimalikust tulevukunägemusest alates Rohuneeme teest kuni Tammepõllu teeni, mille sisendina võetakse aluseks kaasamise tagasiside. Käesoleva küsitluse eesmärk on kaasata elanikud, et saada algne ideekorje ning selle raames kaardistada, millised oleksid elanike ootused ja soovid avaliku ruumi keskkonnale.

image-20200508090645-1

Logo logologoLogo

Küsimustik koosneb peamiselt valikvastustest ja selle täitmisele kulub keskmiselt kuni 5 minutit. Küsitlus on anonüümne.
Küsimustikku saad täita kuni 20. maini 2020. Küsitluse tulemusi kasutatakse projekti Augmented Urbans kaasamistegevustes. 
Küsimustikule vastamiseks vali sobiv variant, valida võib ka mitu vastusevarianti korraga.