Sotsiaalkaitseministri külaskäigul Viimsisse oli fookusteemaks erihoolekanne

15. mai 2024
foto

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastas 15. mail Viimsi hoolekandekeskust, et arutada erihoolekande oleviku ja tuleviku väljakutsete üle. Kohtumisel osalesid ka Viimsi vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Annika Vaikla.

Kohtumise eesmärgiks oli jagada teadmisi ja mõtteid ning kaardistada, kuidas pakkuda vastastikuses koostöös Viimsi kogukonnale veelgi parimaid teenuseid ja toetusi.

Viimsi vallavanem tõi välja, et koostatavas valla üldplaneeringus arvestatakse ka hoolekandesüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisega. „On oluline, et riik ja kohalikud omavalitsused töötaksid koos, sest üheskoos saame muuta teenused kättesaadavamaks ja tõhusamaks,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Abivallavanem Annika Vaikla tõdes, et Viimsi elukeskkond on kõrgelt hinnatud ja selle nimel on palju tööd tehtud, ka sotsiaalvaldkonnas, kus hetkel on fookuses erihoolekande teemad. „Soovime, et meie inimesed, kel on erivajadus, saaksid omale parima võimaliku abi kodu lähedal. Selleks oleme loomas Viimsisse erihoolekandekeskust. Nii saame toetada nii inimest kui ka nende lähedasi, kelle hoolduskoormus on tihti väga suur,“ ütles Vaikla.

Lisaks arutleti erivajadustega laste haridusteenuste ning koduteenuste tuleviku, sealhulgas isikuabiga seotud toimingute, üle.

Jane Saks
avalike suhete osakond

Foto: Jane Saks