14 märts

Väärikate ülikool: Eili Lepik

Viimsi huvikeskus

Märtsikuu väärikate ülikooli loeng toimub 14. märtsil kl 13 Viimsi huvikeskuse suures saalis.

Loengu teemal „Rohepoliitikast riigis“ peab Eili Lepik, kes juhib alates eelmise aasta oktoobrist Kliimaministeeriumis rohereformi osakonda ja koos tiimiga koordineerib rohereformi elluviimist Eestis, tegeleb rohereformi seire ja andmete kättesaadavusega ning edendab keskkonnateadlikkust ja -haridust.

Varem vedas Eili Riigikantselei strateegiadirektori asetäitjana eest riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamist ja elluviimist ning koordineeris kestliku arengu eesmärkidega seotud teemasid. Ta on kaasa aidanud mitme valitsuskomisjoni tööle (säästva arengu komisjon, valitsuse majandusarengu komisjon, rohereformi juhtkomisjon) ning osaleb rahvusvaheliste võrgustike töös kestliku arengu ja strateegilise planeerimise teemadel.

Loengus räägime kliimateemadel, selgitame roheülemineku tausta ja olemust ja saame ülevaate, mida riik selles valdkonnas teeb. 

Foto: Riigikantselei

Loengutesse saab registreeruda ning nende kohta lisainfot küsida e-posti teel kadri.sild@viimsivv.ee või telefonil 602 8880.