Harjumaa II omavalitsuspäev Viimsis

21. oktoobril toimus Viimsi Artiumis Harjumaa II omavalitsuspäev, mis oli pühendatud elukestvale huviharidusele.

Viimsi valla eestvedamisel Tallinna Ülikooli, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜga POLIS koostöös teist korda toimunud Harjumaa omavalitsuspäev kandis sel korral pealkirja “Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel.”

Omavalitsuspäeva raames tegid ettekandeid kohalike omavalitsuste, ministeeriumite ja eri haridusasutuste esindajad. Lisaks toimusid huviharidusele ja huvitegevusele pühendatud töötoad ning paneeldiskussioon.

Päeva jooksul otsiti vastuseid, kuidas huvitegevus ja -haridus haridusliigina mõjutavad inimest kogu elukaare vältel, seda nii isiksuse arengu, karjäärivaliku kui ka loovuse ning eneseväljenduse võimaldajana. Samuti tervise ja heaolu allikana. Päeva jooksul toimunud arutelude tulemusena võeti vastu Harjumaa omavalitsuspäeva deklaratsioon, mis edastati riigikogule.

2021. aasta Harjumaa omavalitsuspäeva korraldas Rae vald ja selle teemaks oli „Täienduskoolitus ja tasemeõpe ning nutikas kohalik omavalitsus". 2023. aastal on korraldajaks Harku vald.

HOP