Tee sulgemise maksu tagastusnõude taotlus

Tee sulgemise maksu tagastusnõude taotlus täida SIIN

Kui olete tee sulgemise maksu ära tasunud, aga selgub, et tee sulgemine lõpetatakse varem, on õigus enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab õigeaegselt teavitama valla ehitus- ja kommunaalosakonda ning esitama viivitamatult tee sulgemise maksu tagastusnõude taotluse. 

LISAINFO 

KONTAKT 

Imre Saar
transpordi vanemspetsialist  
imre.saar@viimsivv.ee 
602 8835 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00