Viimsi jäätmejaamas hakkab kehtima uus kord

12. veebr 2024
foto

Sarnaselt Pärnamäe jäätmejaamale tuleb enne jäätmete üleandmist esitada jäätmejaama töötajale ID-kaart ka Viimsi jäätmejaamas (Vanapere põik 2, Pringi). Jäätmejaama hinnakirja soodustingimused kehtivad edaspidi üksnes viimsilastele kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald.

Jäätmejaama ülalpidamiskulud on suured. Iga kuu maksab vald jäätmejaama ülalpidamise ning vastuvõetavate jäätmete käitlushindade doteerimise eest üle 7000 euro. Valla elanikele on jäätmete üleandmine suures ulatuses tasuta või soodsam, kui viia jäätmed mõnda teise omavalitsusse. Seega on äärmiselt oluline hakata jäätmete vastuvõtmisel küsima jäätmejaama kasutajatelt nende sissekirjutust. Nii kehtivad tasuta antavate jäätmete piirkogused üksnes sissekirjutust omavatele viimsilastele. Näiteks kui hetkel saab biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid jäätmejaamas üle anda kuni 1 m3 ulatuses tasuta ning suurema koguse korral tuleb maksta 25 eurot/m3, siis edaspidi peavad Viimsisse sissekirjutust mitte omavad kodanikud maksma tasu juba esimesest m3. Soodustuse saamiseks tuleb jäätmeid üle andval kodanikul esitada jäätmejaama töötajale ID-kaart. Teistest isikut tõendavatest dokumentidest abi ei ole, kuna jäätmejaama töötaja saab skaneerida üksnes ID-kaardil paiknevat triipkoodi.

Uue süsteemi kasutusele võtmine annab täpsema ülevaate üleantavate jäätmete kogustest ja liigist. Selliselt saame hoida teenuse kvaliteeti ning selgema ülevaate ka sellest, milliste jäätmeliikide jaoks on mingil perioodil jäätmejaama tarvis suuremat konteinerit. Jäätmejaama muutunud hinnakirja leiab kodulehelt viimsivald.ee/teenused/keskkond/jaatmemajandus/jaatmejaamad.

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist