Teavik „Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused“

13. Aug 2021
Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused teaviku visuaal

Välisprojekti LIFE UrbanStorm raames on valmis saanud teine trükiste sarja teavik: “Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused”, mis tutvustab põhjalikumalt erinevaid säästlike sademeveesüsteemide lahendusi.

Teavik annab ülevaate linnaliste piirkondade sademeveeprobleemide tekke põhjustest, tutvustatakse looduslähedasi sademeveesüsteeme ja nende eeliseid ning esitatakse ülevaade Eesti tingimustesse sobivatest lahendustest. Trükis on koostatud Kopenhaagenisse, Malmösse ja Helsingisse korraldatud õppereisidelt saadud teabe, kirjandusallikate ja Eesti Maaülikooli teadlaste teadmiste ning kogemuste põhjal.

Looduslähedaste sademeveesüsteemide üks olulisemaid põhimõtteid on sademeveeprobleemide ennetamine. Teavikus tutvustatakse erinevaid Eesti Kliimasse sobivaid lahendusi. Iga lahenduse juures järgneb kirjeldusele lühike analüüs, misläbi tutvustatakse lahenduse eeliseid, puuduseid ja hooldusvajadusi. Seeläbi on võimalik igaühel leida oma kinnistule, arendusele, kogukonnale sobilik lahendus ja sellega elukeskkonda rikastada.

Teavik on kättesaadav LIFE projekti veebilehelt.