Sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotlus

Kui sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotlemine ei ole kohustuslikuks tehtud muu menetluse raames (näiteks projekteerimistingimustega) ja kui projekteerija saab lahenduse loomisega hakkama ilma selliste tingimusteta, siis ei ole tingimuste taotlemine ilmtingimata vajalik. On oluline, et hoonel oleks korralik sademeveelahendus ja tehnilised tingimused aitavad korrektse lahenduseni jõuda. Sademevee äravoolu tehnilisi tingimusi saavad taotleda kõik - kinnistu omanik, ehitaja, projekteerija, sest tingimused kehtivad kinnistule, mitte selle taotlejale.  

TAOTLE SADEMEVEE ÄRAVOOLU TEHNILISI TINGIMUSI

TAOTLUSE MENETLUSAEG

Taotluse menetlusaeg kuni 30 päeva. Tingimused edastatakse e-posti teel.

LISAINFO 

Alates 2021. a suvest nõuab Viimsi Vallavalitsus elamu (aiamaja), ridaelamu ja korterelamu projekti või selle ÜVK projekti osana sademeveelahendust kus on võetud kasutusele vähemalt osaliselt säästlikud lahendused ennem sademevee teemaal asuvasse eesvoolu torru juhtimist. Säästliku lahenduse all mõtleme meetmeid mis aeglustavad ja ühtlustavad tippvooluhulga ajal eesvoolu juhitavat sademevett või lahendust millega kogutakse osaliselt sademevesi kokku selleks, et seda hiljem kasutada kastmisveena või mõnel muul olme otstarbel. Lisainformatsiooni võimalikest lahendustest on võimalik leida SIIT.

KONTAKT 

Margus Sööt 
taristu vanemspetsialist 
margus.soot@viimsivv.ee
602 8702

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule