Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise toetuse taotlus

Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise toetuse taotlus täida SIIN

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 
Toetuse taotlejal ega saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees. 

Toetust saab vallaeelarvest taotleda järgmistel eemärkidel

  • sporditegevuse edendamine

 Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest

  • tegevus, millele toetust taotletakse esindab Viimsi valda 
  • sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

 Käesoleva korra alusel ei toetata

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid
  • organisatsioonide halduskulude katmist
  •  vara soetamist üksikisikule

 Valla eelarvest võib toetust taotleda

  • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik
  • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, kollektiiv, registrisse kandmata selts jne)

LISAINFO 

KONTAKT 

Kaie Mamontov  
Spordi ja rahvatervise vanemspetsialist  
Kultuuriosakond
E-post: kaie.mamontov@viimsivv.ee 
Telefon: 513 2449 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00