Noorte tunnustamine ja toetamine

Viimsi vald toetab eelarvest ühekordsete toetustena 7-26. aastaseid Viimsi noori, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. 

Toetust võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud, noored, õpetajad, treenerid ja lapsevanemad, üksiku noore või noortegrupi toetamiseks ja tunnustamiseks.  

TOETUSSUMMA

Toetustaotluste aastane kogumaht on 20 000 €. 

TAOTLE NOORTE TUNNUSTAMIST JA TOETUST

LISAINFO 

KONTAKT

Kadi Bruus 
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist
kadi.bruus@viimsivv.ee 
602 8862 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule