Biojäätmete äraveo vabastus korteriühistutele

Viimsi vallas on biolagunevate jäätmete tekkekohal liigiti kogumine kõigile kohustuslik. Kinnistutel, kus on rohkem kui kaks korterit (sh ridaelamutel), peab olema biolagunevate jäätmete kogumiseks eraldi mahuti. Juhul, kui kõik kortermaja elanikud on nõus biolagunevaid jäätmeid kompostima ning selleks on vastavad vahendid kortermaja kinnistul, on võimalik taotleda vabastus biojäätmete mahuti kohustusest. Taotluse peab allkirjastama iga korteriomandi poolt vähemalt üks omanik. Allkirjastamisega annavad kõik omanikud ka nõusoleku jäätmekäitluse alase järelevalve teostamiseks. Viimsi vallavalitsuse poolt.Juhul kui esitatud taotlus on nõuetekohane, siis taotluse rahuldamisest teavitatakse taotlejat kui ka jäätmevedajat (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS).

TAOTLE VABASTUST

Lisainfo:
Jäätmeseadus
Olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise nõuded ja kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused
Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri
Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust allolevatel kontaktidel.

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00