Arhiividokumentide väljastamise taotlus

Viimsi vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse arhiivi korraldamise eest vastutav ning tagab arhiivis säilitatavate dokumentidele (arhivaalidele) juurdepääsu ja kasutamise vastavalt seadusele.  Arhivaalis sisalduvatele isikuandmetele on pärast andmesubjekti surma juurdepääs andmesubjekti pärijal, abikaasal, alanejal ja ülenejal sugulasel, õel ja vennal või nende nõusolekul kolmandal isikul. Mitme pärija olemasolul on isikuandmeid sisaldavale arhivaalile juurdepääs lubatud nimetatuist ükskõik kelle nõusolekul.

TAOTLE ARHIIVDOKUMENTIDE VÄLJASTAMIST

LISAINFO

KONTAKT

Anu Maripuu
Dokumendihalduse vanemspetsialist
E-post: anu.maripuu@viimsivv.ee
Telefon: 602 8854

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00