Arhiividokumentide väljastamise taotlus

Viimsi vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse arhiivi korraldamise eest vastutav ning tagab arhiivis säilitatavate dokumentidele (arhivaalidele) juurdepääsu ja kasutamise vastavalt seadusele.  Arhivaalis sisalduvatele isikuandmetele on pärast andmesubjekti surma juurdepääs andmesubjekti pärijal, abikaasal, alanejal ja ülenejal sugulasel, õel ja vennal või nende nõusolekul kolmandal isikul. Mitme pärija olemasolul on isikuandmeid sisaldavale arhivaalile juurdepääs lubatud nimetatuist ükskõik kelle nõusolekul.

TAOTLE ARHIIVDOKUMENTIDE VÄLJASTAMIST

LISAINFO

KONTAKT

Anu Maripuu
vanemspetsialist-arhivaar
anu.maripuu@viimsivv.ee
602 8854

Arhiividokumentidega tutvumiseks kohapeal tuleks aeg eelnevalt broneerida SIIN või leppida kokkusaamine kokku e-kirja/ telefoni teel.