Volikogu kinnitas lisaeelarve ja vähendas investeeringulaenu summat

14. juuni 2022
Eelarve

Volikogu kinnitas 14. juuni istungil otsuse võtta vastu valla teise lisaeelarve, millega viiakse ellu täiendavad investeeringud. Ühtlasi kinnitas volikogu otsuse võtta täiendavateks investeeringuteks kümneks aastaks laenu kuni 3,4 miljonit eurot, mis on tänu I kvartali heale maksulaekumisele väiksem kui möödunud aastal algselt eelarvesse planeeritud laenusumma.

Teisipäeval, 14. juunil kogunenud Viimsi vallavolikogu istungi esimeseks päevakorrapunktiks oli valla lisaeelarve vastuvõtmine. Lisaks sellele oli päevakorra teise punktina hääletusel nõusoleku andmine 3,4 miljoni euro laenamiseks kümneks aastaks. Lisaeelarvega vähendatakse investeeringute katteks eelarvesse planeeritud laenuvahendeid 703 070 eurot. See tähendab, et valla poolt laenatav summa saab olema väiksem kui möödunud sügisel volikogu poolt kinnitatud 2022. aasta planeeritud summa, milleks oli 5,3 miljonit eurot.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul oli esimene kvartal maksude laekumise vaates vallale väga soodne ja sellest ka otsus vähendada planeeritud laenusummat. „Pean õigeks, et me kasutame oma raha targalt ja suuname valla arengut tasakaalukalt. Laenu võtmisel oleme arvestanud ja analüüsinud kõiki riske ning teame, et selles mahus täiendavate vahendite kaasamisega on meil võimalik olulised investeeringud ellu viia. Tänan kõiki, kes on ennast Viimsi elanikuks registreerinud ja kannavad sellega hoolt, et valla arendamiseks kasutatavad vahendid jõuaksid kodukanti,“ ütles Lemetti.

Lisaeelarve vahenditega viiakse ellu mitmeid kogukonnale olulisi tegevusi. Näiteks teede hooldusesse lisatakse kokku 85 340 eurot, millega tagatakse kogukonna vajadustele vastav teehooldus. Remondiraha eraldatakse Püünsi, Haabneeme ja Randvere koolile. Suurim muutus ootab ees sotsiaalhoolekannet, mille kulude eelarve suureneb 550 496 eurot. Suurima osa sellest moodustab energiahinna tõusu leevenduseks lisandunud 484 740 eurot toetusraha. 

Lisaeelarvega kavandatakse ka suuremamahulisi investeeringuid. Näiteks teede ehitusse ja remonti lisatakse 33 000 eurot ning Järve tee eesvoolu rekonstrueerimiseks 118 180 eurot. Eelarvelised vahendid eraldatakse ka Prangli laululava remonttöödeks, raamatukogu laenutusautomaadi soetamiseks ja Lubja klindiastangu trepi rajamiseks. Haridusvaldkonnas eraldatakse 461 525 eurot Randvere kooli juurdeehituse rajamiseks ja 25 000 eurot Randvere noortekeskuse ruumide remondiks. Oluline on siinkohal märkida, et Randvere kooli ehitustööde hind on tõusnud ca 15%.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond