Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont

07. juuni 2021
Pildil teetööd, asfalteerimise protsess

07.06.2021 kuni 18.06.2021 teostab AS TREF Nord Viimsi valla avalikel asfaltbetoonkattega teedel esimese etapi asfalteerimistöid. 

Asfalteerimistööde käigus freesitakse üles vana ja defekteerunud asfaltbetoonist kate ning asendatakse uue kulumiskihiga. 
Mitmel pool kuulub asfaltkatete remonttööde hulka ka asfaltkatte aluste remont, mille käigus vahetatakse välja amortiseerunud killustikukiht ning paigaldatakse geovõrk ja -tekstiil, et parandada teekatte vastupidavust ning pikendada teekatte iluiga.

Suuremad tööd teostatakse järgmistel teedel: Muuli tee, Lubja tee, Pärnamäe tee, Pargi tee, Sambla tee, Metsasihi tee, Tormilinnu tee, Tammneeme tee, Randvere tee jalgratta- ja jalgtee, Rohuneeme tee jalgratta- ja jalgtee. Asfaltbetoonkatete remonttööde hulka kuulub lisaks väiksemamahulisi asfalteerimistöid, alates erinevate aukude ja võrkpraguliste kohtade parandamisest kuni kergliiklusteedel esinevate defektide likvideerimiseni. 

Asfaltbetoonkatete lappimistööd teostatakse suvisel perioodil kogumahus 15 000 m2. Kogumaht jaguneb omakorda kaheks etapiks, millest esimese etapi asfalteerimistööd teostatakse juunikuus ning teise etapi asfalteerimistööd augustis. Asfalteerimistööde ühe ruutmeetri maksumus on koos käibemaksuga 14,26 eurot, aluse ehituse puhul 7,63 eurot. Tööde omanikujärelevalvet teostab valla teemeister.

Freesimise, aluskonstruktsiooni ehituse ja asfalteerimistööde ajal võib piirkonnas esineda liikluskorralduste muudatusi. Asfalteerimistööde perioodil palume teede äärde sõidukeid mitte parkida.  

Liiklejatel palume olla tähelepanelikud.