Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava ootab ettepanekuid

19. juuni 2019
TVAK

18. juunil oli Viimsi Vallavolikogu istungil arutlusel Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029 (TVAK) eelnõu, misjärel suunati see avalikustamisele. TVAK on Viimsi valla tänavavalgustuse arengu alusdokument, mille eesmärk on luua terviklik Viimsi valla tänavavalgustussüsteemide ja -valdkonna käsitlus, töötada välja nutikad ja säästlikud lahendused ning määratleda ära perspektiivne teevalgustuse alane tegevus, eesmärgid ja ajateljed. Arengukava annab suunised valdkonna kompleksseks arenguks, näitab ära olemasolevad puudused ja pakub välja võimalikud lahendused.  Arengukavas kirjeldatakse põhjalikult olemasolevat olukorda, esitatakse perspektiivsed lahendused ja maksumused ning tegevuskavas osas (Lisad 3 kuni 8) on toodud perspektiivsete lahenduste programm, soovitatud valdkonna edasise arendamise suunad ja kava nende elluviimiseks. Lisas 8 on esitatud erinevad valgustamata teed, valgustamise maksumus ja tegevuste ajatelg teede valgustamiseks.

Arengukavaga saab tutvuda SIIN

Vallavalitsus ootab kõiki valla tänavavalgustuse arengutele kaasa mõtlema – arengukava ettepanekuid saab saata kuni 17.07.2019  arengukava@viimsivv.ee