Vallavalitsuse 12. juuni istungi päevakord

11. juuni 2024
vv

1. Vallavalitsuse korraldus: Tammneeme küla, Hallikivi tee 23a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas kinnisasja Randvere tee 199 jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Muuga külas kinnisasja Soone tee 9 jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnisasjade Kimsi tee 23 ja Kimsi tee 23a liitmine ning moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas asuva kinnisasja Neeme jagamine ning jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Laiaküla külas katastriüksuste Käära põik 18 ja Käära põik 20 sihtotstarvete määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine halduslepingu muutmiseks
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: AS Viimsi Vesi aktsiakapitali suurendamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Taotluse esitamine EL Interreg Läänemere piirkonna programmi prioriteedile 1.1
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 279504 „Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont 2024“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning hankelepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 279621 „Viimsi valla avalike teede pindamine 2024“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning hankelepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 274464 „Toitlustusteenus Viimsi valla koolides ja lasteaedades 2024-2029“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Ettekandja: Tiina Raun, personaliosakonna juhataja