Valiti Muuga külavanem

16. juuni 2018

16. juunil 2018 toimunud Muuga küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Andrus Pihel.