Pensionäride ühekordne toetus tõuseb 120 euroni

14. sept 2023
foto

Viimsi vallavalitsuse 13. septembri otsusega tõuseb Viimsi pensionäridele makstav ühekordne toetus 120 euroni. Taotlust on võimalik esitada 13. septembrist kuni 6. detsembrini ning toetusi makstakse välja 25. oktoobrist kuni 8. detsembrini.

Toetust makstakse kord aastas vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi valda enne 31. detsembrit 2022. Vanaduspensionäridele mõeldud ühekordset toetust makstakse ligikaudu 2500-le Viimsi valla eakale ning valla eelarves on selleks ette nähtud 300 000 eurot.

Pensionärile, kes sai toetuse eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse sel aastal toetussumma automaatselt samale kontole. Kui toetuse saaja arvelduskonto number on muutunud, tuleb sellest hiljemalt 13. oktoobriks teada anda helistades 602 8825 või 602 8867 või e-posti aadressil sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee või lemmi.park@viimsivv.ee.

Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus Viimsi valla kodulehel SIIN.

Täpsemat infot saab valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast esmaspäeviti kell 14-17 ja neljapäeviti kell 9-12 ja 14-17 või telefonidel 602 8825 ja 602 8867.

Tõnu Troon
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja