Viimsi Vallavalitsuse 3.03.2021 istungi päevakorraprojekt

01. Märts 2021
Viimsi Vallavalitsuse 3.03.2021 istungi päevakorraprojekt

1. Vallavolikogu määrus: Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasetaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Vallavolikogu määrus: Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

3. Vallavolikogu otsus: Taaskasutusorganisatsioonidega koostöölepingute sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuva transpordimaa omandamine: Taluranna põik
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus : Nõusoleku andmine kinnistute hüpoteegi alt vabastamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingute sõlmimiseks Aivar Kristlepaga, Lubja külas, kinnistul Lubja tee 36
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus : Kaasfinantseeringu kinnituse andmine Väikesaarte programmi projektile ”Merepäästevõimekuse kvaliteedi parendamine ja tagamine Prangli Lõunasadamas idapoolse muuli rekonstrueerimise tulemusena”
Ettekandja : Margus Kruusmägi, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas kohanimeta liikluspinnale kohanime määramine ning Kaevuaia tee 14, Kaevuaia tee 16, Kaevuaia tee 18, Kaevuaia tee 20 ja Kaevuaia tee 22 katastriüksustel koha-aadresside muutmine (uus kohanimi: Kaevumäe tee)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kohanimeta liikluspinnale kohanime määramine ning Rannavalli tee 3, Rannavalli tee 5, Rannavalli tee 7, Rannavalli tee 9, Rannavalli tee 11 ja Rannavalli tee 13 katastriüksustel koha-aadresside muutmine (uus kohanimi: Rannavalli põik)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Tammneeme külas katastriüksusel Tammetõru (uus aadress: Väike-Tammetõru)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus : Viimsi valla lasteaedades ja valla hankelepinguga eralasteaedades lasteaiarühmade komplekteerimise komisjoni moodustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

13. Vallavalitsuse protokolliline otsus : Määruskaebuse esitamisest haldusasjas nr 3-20-2638
Ettekandja : Margus Kruusmägi, abivallavanem