Viimsi vallavalitsus asub arutama huvikoolide kohatasu muudatust

14. sept 2023
Muusikakool

Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul asub järgmisel kolmapäeval, 20. septembril Viimsi vallavalitsus arutama huvikoolide kohatasu muudatuse ettepanekut.

Lisaks uuele hinnakirjale on arutluse all see, mis ajast uued hinnad kehtima hakkavad. Abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on arutelu all ka see, kas siduda uue tasumäära kehtimise algus kalendriaasta või õppeaastaga. Olulisim muudatus puudutab siiski seda, et kohatasude soodusmäärad seotakse huvikoolis õppivate laste vanemate elukoha registreeringuga.

Möödunud aastal kolisid muusikakool ja kunstikool uutesse ruumidesse Viimsi Artiumis, mis on ka oluliselt parandanud õppetöö kvaliteeti, kuid ka tõstnud teenuse osutamisega seotud kulutusi. Aolaidi sõnul on vajadus huvikoolide hindade tõstmisest olnud teada juba pikemalt. „Hinnatõus on oluline selleks, et Viimsi muusikakool saaks pakkuda jätkuvalt kvaliteetset haridust ja teha seda parimal võimalikul moel ning heade õpetajatega, seetõttu on meil hädavajalik hinnakirja korrigeerida. Meile on oluline, et meie huvikoolides töötaksid parimad õpetajad, kes saaksid oma töö eest väärilist tasu.“

Sarnaselt lasteaiakohtade tasu hiljutise muutusega Viimsi vallas, soovitakse uue korraldusega ka huvikoolide kohatasud viia selgemasse seosesse inimeste elukoha registreeringu ja maksulaekumisega. 

„Soovime, et need inimesed, kes on end vallaelanikuks registreerinud ja panustavad maksudega siinse piirkonna arengusse, oleksid ka eelistatud seisus siinsete teenuste tarbimisel. Mõte ongi selles, et õigus soodushinnaga avalikke tasulisi teenuseid saada on neil, kes ka ise siinsesse piirkonda oma maksudega panustavad. Soodushinnaga muusikakoolis käimise õigus on neil lastel, kelle üksikvanem või mõlemad vanemad on end registreerinud Viimsi valla elanikuks. Suurem hinnatõus ootab ees vaid neid perekondi, kes end ei ole Viimsi elanikuks registreerinud. Sarnast loogikat õppetasude osas rakendavad ka teised Harjumaa omavalitsused. Näiteks on see nii Saku, Keila ja Harku vallas,“ ütles Aolaid.

Milliseks kujuneb Viimsi huvikoolide uus kohatasu ja millal uus hinnakiri kehtima hakkab, selgub peale 20. septembri vallavalitsuse istungit.

Foto: Tiit Mõtus

 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond