Viimsi uue haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehitusleping sai allkirjad

27. Sept 2020
Siin on pilt

Viimsi valla haldusettevõte OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma OÜ Nordlin Ehitus esindajad allkirjastasid lepingu, mille kohaselt rajab ehitaja 2022. aasta veebruariks vallale uue haridus- ja kultuurikeskuse Artium. Ehituslepingu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 14,4 miljonit eurot ja see hõlmab kokku ligi 9000 ruutmeetrit Artiumi pea- ja kõrvahooneid ning väliõppe ala. Artium hakkab paiknema Haabneeme kooli kõrval Randvere tee ääres.

Viimsi koalitsiooni esimehe Märt Vooglaiu sõnul on haridus- ja kultuurikeskuse Artium rajamine vallavolikogu võimuliidu leppe üks olulisemaid eesmärke. „Mõned aastad tagasi valminud spordikeskuse ning uutesse ruumidesse kolinud raamatukogu kõrval on Artium kolmas suurem arendusprojekt, et pakkuda kõigile vallaelanikele ja meie külalistele tõenäoliselt Eesti ühtesid parimaid võimalusi huvihariduse, kultuuri ja spordiga tegelemiseks. Artium on ambitsioonikas ettevõtmine nii sisult kui vormilt, sest plaanime ühe katuse alla koondada muusika-, kunsti- ja teaduskoolid ning huvikeskuse,“ lausus Vooglaid.

Vallavanem Illar Lemetti kinnitusel on lisaks Artiumi hoone ehitusele vaja 2021. aasta jooksul lõplikult läbi arutada ning otsustada kultuurikeskuse parim tegutsemisvorm. „Lähtekohaks on lubadus, et kõigi majja kolivate huvikoolide tegevus peab sellest projektist võitma. Viimsi muusikakooli professionaalne õpe saab hea akustikaga saali näol hoopis teistmoodi väljundi, kunstikool rohkem ruumi oma tegevusteks ning teaduskool tipptasemel instrumendid katsete läbiviimiseks. Loodan, et Artium muutub atraktiivseks ka kultuuriturismi edendatavatele ettevõtetele ja teistele, kes soovivad ettevõtmist siduda muude vallas pakutavate teenustega,“ selgitas Lemetti.

Keskusesse plaanitud 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black-box saalid võimaldavad Viimsisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös kasutama hakata ka Viimsis asuvad koolid.

Ehitushankel osales kokku seitse firmat, soodsaima pakkumise tegi OÜ Nordlin Ehitus. Ettevõte kohustub vallale 16 kuuga ehitama 8460 m2 üldpinnaga Artiumi peahoone, 270 m2 planetaariumi ning 265 m2 väliõppe ala. Samuti on ehitaja ülesanne paigaldada lavasüsteemid ja -valgustus ning tarnida mööbel.

Nordlin Ehituse juhatuse esimehe Ülo Olderi sõnul on Artium ettevõttele väga olulise tähtsusega ja pingelise ajagraafikuga mahukas töö. „Saame toetuda oma varasematele kogemustele sarnaste objektide ehitamisel. Varasemalt oleme renoveerinud ERR-i uudistemaja, milles on palju erineva otstarbe ja akustikaga stuudioid. Eelmisel aastal valmis meil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehitus, milles on samuti esinduslik suur saal ning erinõuetega õppeklassid. Usun, et saame ka Artiumi hoone kenasti valmis ning viimsilased jäävad meie ehitustöö kvaliteediga rahule,“ ütles Ülo Older.

Haridus- ja kultuurikeskuse Artium hoone arhitektuurilahenduse leidmiseks korraldas Viimsi vald rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, mille võitis arhitektuuribüroo Kavakava, kes on ka hoone põhiprojekti koostaja. Hoone loob tugeva seose piirkonna maastiku ja kõrvalasuva paeastanguga. Kompaktse ja palju loomulikku valgust kasutava hoone ruumilahendus on kujundatud nii, et saalides toimuvad rahvarohked üritused ei takistaks huvikoolide tegevust.

Viimsi valla uue haridus- ja kultuurikeskuse idee sai alguse 2016. aastal. Nelja aastaga omandas vald ehitusalused kinnistud, koostas detailplaneeringu, viis läbi rahvusvahelise arhitektuurivõistluse, korraldas nimekonkursi, tellis projekteerimise ja valis riigihankega ehitaja.