Viimsi sai 2023. aasta lapsesõbralikuma omavalitsuse tiitli

12. juuni 2024
tänav

11. juunil toimus Rapla riigimajas kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete avalikustamine. Viimsi valda tunnustati Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esitletud uuringu andmete põhjal lapsesõbralikkuse kategoorias. 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi alla kuuluva veebilehe minuomavalitsus.ee jagatud tiitel lapsesõbralikule omavalitsusele näitab, et Viimsi vallal on silmapaistvad tulemused uuringu kriteeriumites neljas valdkonnas: alusharidus, põhiharidus, noorsootöö ja laste heaolu. 

„Oleme üks kahest omavalitsusest Eestis, kus hariduse teenused on hinnatud edasijõudnute tasemele. Tahan tänada kõiki kolleege nii vallavalitsuses kui ka meie allasutustes hea töö eest. Loomulikult olen tänulik ka uuringus osalenud elanikele, kes oma tagasisidet jagasid,” ütles vallavanem Illar Lemetti.  

Minuomavalitsus.ee veebileht koondab ja visualiseerib võrreldavaid andmeid kõigi 79 omavalitsuse tulemuslikkuse kohta. Sealt leiab sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaate kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast. 

Minuomavalitsus.ee tulemused põhinevad põhjalikul andmekorjel, mis hõlmab erinevaid aspekte nagu teenuste kvaliteet, rahandus, taristu seisukord ja kodanike rahulolu. Andmed kogutakse erinevatest allikatest, sealhulgas riiklikest registritest, omavalitsuste aruannetest ja elanike rahuloluküsitlustest. Analüüs aitab pakkuda objektiivset ülevaadet ning võimaldab omavalitsuste vahelist võrdlemist, parimate lahenduste tuvastamist ja üksteiselt õppimist.

Lisainfot ja põhjaliku ülevaate omavalitsuste tulemustest leiab minuomavalitsus.ee veebilehelt. Viimsi tulemustega saab tutvuda lehel https://minuomavalitsus.ee/kov/viimsi-vald.

Foto: Viimsi tänavakunstifestival 2023. Arno Mikker. 

 

Linda Saarmets
avalike suhete osakond