Viimsi peatab ajutiselt lasteaiatasu küsimise ja vähendab huvikoolide õppemaksu

11. märts 2021
Lasteaed

Viimsi vallavalitsus otsustas täna toimunud erakorralisel istungil teha volikogule ettepaneku vabastada lasteaia kohatasust lapsevanemad, kes viiruse leviku tõkestamiseks ei vii oma lapsi kuu aja jooksul (15. märtsist kuni 14. aprillini) lasteaeda ega kasuta lastehoiu teenust. Samuti taotleb vallavalitsus volikogult Viimsi kunsti- ja muusikakooli õppetasu ajutist vähendamist poole võrra.

Plaanitav kohatasu ajutine vabastus kehtib nii munitsipaallasteaedas, vallaga hankelepingu või toetuslepingu sõlminud eralasteaedades, valla vabatahtliku toetusega eralasteadades või lapsehoius käivate laste vanematele. 58 euro suurune kohatasu vabastus kehtib juhul, kui kogu perioodi vältel 15. märtsist kuni 14. aprillini lasteasutuse teenuseid ei kasutata.

Viimsi Kunstikooli ja Viimsi Muusikakooli õppetasu on kavas 11. märtsist kuni 11. aprillini vähendada poole võrra. Kuigi huvikoolides on kontaktõpe seiskunud, jätkatakse mõlemas koolis tundide andmist elektrooniliste kanalite kaudu.

Vallavanem Illar Lemetti palub kõiki viimsilasi leida alternatiivseid lahendusi ja lapsi võimalusel lasteasutustesse mitte viia.

Viimsi lasteaiad jäävad aga avatuks ja kui lapsevanema töö või muud põhjused ei võimalda lapsi koju jätta, on nad jätkuvalt lasteaedadesse oodatud.

“Praegu on meie kõigi esmane ülesanne vähendada kontaktide arvu miinimumini. Kui valitsus peaks kehtivaid piiranguid jätkama, siis vaatame kindlasti ka lasteaiatasu vabastuse ja huvikoolide õppemaksu vähendamise perioodi üle ning vajadusel kaalume nende leevendusmeetmete pikendamist,” lausus vallavanem.

Kõigile elutähtsat teenust osutavatele lapsevanematele (näiteks politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor) hakkab vald pakkuma ööpäevaringset lastehoiu valverühma teenust. Lisainfot 24/7 lapsehoiuteenuse kohta saab valla haridusosakonnast (telefon: 6028844, e-post: kaie.palumets@viimsivv.ee ).

Vallavolikogu hakkab lasteaia kohatasu vabastust ning huvikoolide õppemaksu vähendamist arutama 16. märtsil toimuval istungil.