Viimsi küla- ja saarevanemad kohtusid vallavalitsuses

20. sept 2023
Koosolek

19. septembri pärastlõunal kohtusid Viimsi vallavalitsuses siinsete külade ja saarte vanemad, et arutada läbi mitmeid olulisi teemasid.

Lisaks spontaansele arutelule ja selle käigus tekkinud küsimustele, oli koosolekul neli olulisemat teemat. Esimese punktina arutati külavanema rolli üle, mille puhul tõid vanemad välja, et see on piirkonniti erinev. Külavanemad tõid välja, et võiks olla selgemini aru saada see, millised on ootused külavanematele vallavalitsuse poolt. Samas lisati, et praegune rollikirjeldus on piisav suures pildis ja kui vaja teha muudatusi, siis kokkuleppele vastavalt, edastatakse need vallavalitsusele.

Järgmise suurema teemana arutati kommunikatsiooni ja peamiselt siis küla- ja saarevanematele saadetava iganädalase infokirja materjalide edastamist. Enamik vanemaid leidis, et see on hästi toimiv formaat ja vanem või siis külaseltsi juhatus ise filtreerib sealt välja olulise info, mida oma inimestele edastada. Suures pildis on info ka nii Viimsi Teatajas kui ka muudes kanalites vanemate hinnangul kättesaadav. 

Järgmiste teemadena arutati külavanemate ootusi vallavalitsusele IT toe saamiseks. Üldjoontes leidsid kõik külad, et nende suhtluskanalid valdavalt toimivad, aga enda IT oskuste parandamiseks jagati teadmist, et MTÜ-dele on tasuta kättesaadav ka G Suite koolitus. Siiski leiti, et valla kodulehel võiks iga küla kohta olla ka lühike tutvustus, mis aitaks kujundada kogukonna identiteeti. 

Külavanemate koolitusvajadusi arutati ka eraldi teemana. Esitati väga erinevaid vajadusi, aga korduvana jäi kõlama huvi tehisintellekti vahendite kasutamise, erinevate kriisikindlust ja turvalisust suurendavate koolituste ning kogukonna aktiivsuse tõstmiseks suunatud koolituste vastu. Vallavalitsus lubas omaltpoolt jälgida ja jagada teavet huvipakkuvate koolituste toimumisest. Külad ootavad infot ka erinevate Euroopa Liidu ja siseriiklike toetusmeetmete kohta. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Liia Lõpp