Viimsi koolid aitavad luua muutust koolitoidus

2. veebr 2023
Viimsi kool

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Tallinna linn ja Viimsi vald on koos partneritega eri Euroopa riikidest ühendanud jõud, et muuta Euroopa koolides pakutav koolitoit oleks samaaegselt maitsev ja tervislik, aga ka keskkonda säästev. Projekti SchoolFood4Change (SF4C) eesmärgi saavutamiseks kaardistati koolitoidu süsteemid 16. piirkonnas erinevates EL-i liikmesriikides. Ülevaade hõlmas koolitoidu hankeid erinevates piirkondades, riikide õiguslikke eripärasid, uuenduslikke lahendusi, organisatsioonide ja äride ülesehitust ning koolitoidu pakkumise logistilist korraldust.

Näiteks selgus, et suurem osa uuritud linnadest ja regioonidest pakub koolilastele igapäevast lõunat. Kuus piirkonda pakub lisaks hommikusööki ja seitse regiooni vahepalasid. Koolitoidu valmistamise hinnad ulatuvad ühest kuni kaheksa euroni eine kohta. Enamikus regioonidest on koolitoit tasuta vähemalt kõige haavatavamatele gruppidele, aga osas riikidest kõigile õpilastele.

Eriilmelised lähenemised näitavad, et ei ole olemas ühtset Euroopa standardit ega väljakujunenud parimaid koolitoidu praktikaid. Samuti pole rahalisi, organisatsioonilisi ega õiguslikke struktuure tervisliku ja kestliku koolitoidu pakkumiseks kogu Euroopa lastele. SEI Tallinna juhtimisel koostatud kaardistus saab aluseks, mille põhjal hakatakse töötama välja soovitusi koolitoidu süsteemide jätkusuutlikkuse parandamiseks. Samuti kasutatakse kaardistust võrdlusbaasina projekti edenemise hindamisel.

Kogu kooli toidukultuur

Projekti esimese aasta jooksul töötasid partnerid välja “kogu kooli toidukultuuri” raamistiku, mis toob kokku kõik koolitoiduga seotud osapooled ja aitab muuta toidu käsitlust terves koolis, mitte üksnes sööklas. SF4C eksperdid töötasid välja juhendmaterjali, mis aitab koolidel, linnadel ja regioonidel kaasata koolikogukonda tervislike ja kestlike toiduharjumuste kujundamisse. See hõlmab õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda. Raamistik aitab käsitleda toitu kõikehõlmavalt – s.t mitte lihtsa tarbekaubana, vaid õppematerjali sisuna ja katalüsaatorina jätkusuutlike harjumuste kujundamisel.  Eesmärk on hõlmata toitu kõigisse koolielu aspektidesse, sealhulgas aluspõhimõtetesse, juhtimisse, õppekavasse ja einestamise kogemusse.

Alates 2023. aastast hakkab “kogu kooli toidukultuuri” lähenemist ja tegevusi pilootprojektina rakendama 80 kooli üle Euroopa. Nende seas on ka viis Tallinna kooli (Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Mahtra Põhikool ja Ristiku Põhikool) ning  viis Viimsi valla põhikooli (Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool, Viimsi Kool ja Prangli Kool).

Viimsi vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti ja SchoolFood4Change projekti koordinaatori Laura Johanna Derkuni sõnul on äärmiselt oluline, et lastele koolis pakutav toit oleks tervislik, kvaliteetne ja mitmekesine. “Näeme, et paljud noored, eriti vanemas kooliastmes, ei teadvusta päevase toidukorra olulisust ja me soovime nende mõtteviisi selles osas muuta. Toitumine on keskel kohal selleks, et inimene saaks toimida ja rakendada oma potentsiaali maksimaalselt. Seega loodame koolitoidu populariseerimisega aidata kaasa võimalike toitumishäirete ja nendega kaasnevate haiguste ennetamisele. Koolitoidu kaudu on meil võimalik tõsta noorte teadlikkust tervislikust toitumisest ja suunata neid üleüldiselt tervislikumale eluviisile,” selgitas Derkun.

Laura Johanna Derkuni sõnul on väga oluline, et kooli koostöö toitlustajaga oleks hea ja toimiv. “Tulevikus saab kindlasti oluliseks see, et koolid teeksid koostööd õpilaste ja lapsevanematega, et paika panna koolitoidu põhimõtted, millest järgmistel hangetel lähtuda,” lisas Derkun.

Eesti suurim koolitoitlustusteenust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS ei osale projektis partnerina, kuid toitlustab osasid projektis osalevaid koole. “Toit on oluline osa õpilaste päevast ja “kogu kooli toidukultuur“ on kindlasti oluline. Meie senine kogemus näitab, et teavitustöö ja kooli kogukonna kaasamisega annab palju ära teha,” selgitas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson, miks ettevõte tunneb projekti üle heameelt. Näiteks on nad korraldanud kaks aastat järjest novembris Daily koolisööklates Keskkonnakuu projekti. “Keskkonnakuu jooksul oleme keskendunud toidujäätmete vähendamisele. Suur rõõm on näha, et kampaaniaga on meil õnnestunud mõlemal aastal tublisti toidujäätmeid vähendada. Samuti on vahvaid näiteid meie ühiskokkamise projektidest, kus oleme saanud ka kõige skeptilisemad õpilased püreesuppe sööma,” rääkis Endrikson.

Kestlik toit

SF4C andis esimest korda ammendava sisu mõistetele “kestliku koolitoidu süsteem” ning “tervislikud ja kestlikud koolitoidud”. Need määratlused, mille keskmes on koolid, lapsed ja noorukid, ei võtnud seni piisavalt arvesse teaduslikke ja poliitilisi tähendusvälju. Nüüd on mõlemad mõisted defineeritud, mis aitab edasi viia arutelu ja tegevusi, millega parandada koolitoitu ja panustada säästliku arengu eesmärkidesse.

Projekt on seadnud eesmärgiks kasutada koole katalüsaatorina toidusüsteemi muutmiseks viisil, et toit oleks maitsev, aga ka tervislik nii inimestele kui planeedile. Selleks on 43 organisatsiooni 12st Euroopa riigist toonud kokku asjakohased koolitoiduga seotud osapooled: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, talunikud, kokad, sööklate töötajad, kestliku toidu hankimise eksperdid, toitumisspetsialistid ja kohalikud ettevõtted. Projekti juhtpartner Eestis on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn). Projektis osalevad ka Tallinna linn ja Viimsi vald.

Tallinna koolidele pakuvad toitlustajatena tuge Lavka OÜ (Tallinna Inglise Kolledž), AS Tuleleek (Tallinna Mahtra Põhikool), P. Dussmann Eesti OÜ (Ristiku Põhikool) ning Baltic Restaurants Estonia AS (Tallinna Südalinna Kool ja Tallinna Rahumäe Põhikool). Kõiki Viimsi valla koole ja lasteaedasid toitlustab hankelepingu alusel Baltic Restaurants Estonia AS.

SF4C projekti keskmes on kolmeosaline lähenemine: kestlikud toiduhanked, planeedisõbralik toit ja “kogu kooli toidukultuuri” raamistik. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 programm. Projekt algas jaanuaris 2022 ja kestab neli aastat. Projektitulemusi saab kasutada nii Euroopa Liidus kui väljaspool.

Anette Parksepp
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus