Vasta küsitlusele, et muuta Viimsi Teataja veelgi paremaks

4. mai 2023
foto

Käesoleval aastal möödub 34 aastat Viimsi Teataja ilmumise algusest. Aastate jooksul on muutunud lehe välimus, väljaandmise tihedus ja lehe toimetus. Küsimustiku eesmärgiks on veelgi paremini mõista Viimsi Teataja lugejaskonna vajadusi ja pakkuda ootustele paremini vastavat valla infolehte. 

Olen tänulik, kui leiad aja, et vastata järgmistele küsimustele, sest sinu tagasiside aitab kokku panna veelgi sisukamat Viimsi Teatajat!

Küsitlusele saab vastata siin.

Vastuseid ootame 31. maini 2023.

Aitäh, et panustad kogukonna infolehe paremaks muutmisesse!

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja