Vallavalitsuse 22.09.2021 istungi päevakorra projekt

21. Sept 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Notariaalsete lepingute sõlmimiseks loa andmine (Pringi elamuala detailplaneering)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Aiandi tee 14 ja Nartsissi tee 1, Viimsi alevik)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Vallavara võõrandamise kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingute sõlmimiseks Sergei Terehhoviga ja Elena Terekhovaga Pärnamäe külas, kinnistul Tamme
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Pringi külas asuva Kimsi tee 17a kinnisasja omandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Väikeheinamaa külas / Lillänginis kinnistu Liliani jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas kinnistu Kibuvitsa tee 6 jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mereääre tee 20
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Astilbe tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Ristikheina tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 240755 „SARS CoV-2 antigeenide kiiretestide ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingute sõlmimine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 25.08.2021 korralduse nr 378 „Hariduslike erivajaduste õpilaste (HEV) transport)“ pakkujate kvalifitseerimine, esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine“ punkti 3 muutmine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 240118 „Audiitorteenus 2021-2023“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Kaasfinantseeringu eraldamine ja reservfondist vahendite eraldamine kohaliku omaalgatusprogrammi projektile „Metsakasti külaplatsi välijõusaal“
Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja