Vallavalitsuse 17.02.2021 istungi päevakorra projekt

15. Veebr 2021
Vallavalitsuse 17.02.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Randvere külas, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalituse määrus: Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
Kaasettekandja: Maiu Plumer, haridusosakonna juhataja
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes „Mäealuse maastikukaitseala heinamaa niitmine ja niite purustamine“, viitenumber 232174, esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, ühispakkumuse edukaks tunnistamine, ühispakkujate kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes „Viimsi mõisa pargi niitmine“, viitenumber 232192, esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, ühispakkumuse edukaks tunnistamine, ühispakkujate kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke "Haabneeme rannavalveteenus 2021-2025" korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Viimsi valla LED III projekti renoveerimistööd“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti pilootala puhastussüsteemi projekteerimine“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Viimsi valla tänavavalguse ehitustööd 2021“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Olmi ja Vanatoa)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Mölgisoo, Lääneotsa küla)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Naissaare seirejaam)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Maksusoodustuse andmine OÜ-le SPA Tours
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Viieaia tee kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi Vesi AS kasuks Annuse põik 2b kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks Pärnamäe tee ja Viimsi-Randvere tee kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks Kalmistu tee ja Metsa tee kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kasuks isiklike kasutusõiguste seadmine Kangru tee L2, Kivi tee, Pae tee, Paevälja tee L4, L5, L6 ning L7 ja Ringi tee L1 kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingute sõlmimiseks Aktsiaseltsiga Kama Grupp, Äigrumäe külas, kinnistul Suure-Allikmäe
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
19. Vallavalitsuse korraldus: Lääneotsa külas Väike-Roseni asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
20. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
21. Vallavalitsuse korraldus: Kelnase külas kinnistu Liivakünka jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
22. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Viimsi alevikus Vehema tee 1 katastriüksusel ja hoonel (uus aadress: Vehema tee 1 // Viama tee 4)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
23. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammekännu tee 68
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
24. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kraaviaia tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
25. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse osalemine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaiste programmi toetusmeetmes Hispaania teeteo tõrje projekti taotlusega
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
26. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla lasteaedades ja valla hankelepinguga eralasteaedades lasteaiarühmade komplekteerimise komisjoni moodustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
Kaasettekandja: Maiu Plumer, haridusosakonna juhataja
 
27. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Lepingu sõlmimiseks volituse andmine (AB Eversheds-Sutherland)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
28. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu allkirjastamiseks MTÜ-ga Prangli Saarte Selts
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem