Vallavalitsuse 15.01.2020 istungi päevakord

15. Jaan 2020
ISTUNG
 1. Koha-aadressi muutmine Metsakasti külas katastriüksusel Marjamaa tee 9. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Laiakülas Muuga põik 4a detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale kohanime määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Viimsi alevikus kohanimeta liikluspinnale kohanime määramine ning Aiandi tee 20/1 kuni Aiandi tee 20/6 katastriüksustel koha-aadresside muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Viimsi alevikus kohanimeta liikluspinnale kohanime määramine ning koha-aadresside muutmine katastriüksustel Roosi tee 8 ja Roosi tee 10. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Lubja külas katastriüksuse Pärtlepõllu jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Laiakülas katastriüksuse Muuga põik 4a jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2019 korralduse nr 22 „Viimsi valla 2019-2020 huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 8. Viimsi valla 2020. aasta eelarvest eraldatava sporditegevuse toetuse baassumma suuruse määramine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 9. Soodustuse andmine Spordiklubile Viimsi Veeklubi. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 10. Sihtotstarbeliste vahendite lisamine Viimsi valla 2019. aasta eelarvesse, detsember 2019. Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 11. Viimsi Vallavalitsuse arendusosakonna põhimääruse kinnitamine. Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja
 12. 2020.aastal Viimsi valla külaseltsidele toetussumma suuruse kinnitamine ja volituse andmine sihtfinantseerimise lepingute sõlmimiseks. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär