Vallavalitsus soovib pikendada lasteaia kohatasu ajutist vabastust aprilli lõpuni

12. aprill 2021
lasteaia pilt

Viimsi vallavalitsus otsustas täna toimunud erakorralisel istungil teha volikogule ettepaneku pikendada 16. aprillist kuni 30. aprillini lasteaia kohatasust vabastust neile lapsevanematele, kes viiruse leviku tõkestamiseks ei vii sel perioodil oma lapsi lasteaeda ega kasuta lastehoiu teenust.

Plaanitav uus kohatasu ajutine vabastus kehtib nii munitsipaallasteaedas, vallaga hankelepingu või toetuslepingu sõlminud eralasteaedades, valla vabatahtliku toetusega eralasteadades või lapsehoius käivate laste vanematele. Kohatasu vabastus kehtib juhul, kui kogu uue perioodi vältel 15. aprillist kuni 30. aprillini lasteasutuse teenuseid ei kasutata.

Viimsi lasteaiad jäävad siiski avatuks ja kui lapsevanema töö või muud põhjused ei võimalda lapsi koju jätta, on nad jätkuvalt lasteaedadesse oodatud.

Vallavolikogu hakkab lasteaia kohatasu vabastust ning huvikoolide õppemaksu vähendamist arutama 20. aprillil toimuval istungil. Märtsikuus otsustas vallavolikogu kehtestada analoogse vabastuse kui lapsevanem ei vii oma lapsi lasteaeda ega -hoidu ajavahemikul 15. märtsist kuni 14. aprillini.