Vald saab juurde kolm saart

28. märts 2024
Vullikrunn

Maa-amet annab Viimsi valla omandisse kolm väikest saart – Vullikrunn, Sillikrunn ja Lookari.

Käimasoleva üldplaneeringu koostamise raames vaadati üle valla saari ja selgus, et neist kolm on reformimata maade hulgas. Vallavalitsus suhtles saarte osas Maa-ametiga ja esitas taotluse saada need munitsipaalomandisse. Sellel nädalal kinnitas Maa-amet otsuse, et annab munitsipaalomandisse:

  • Rohuneeme külas asuva Sillikrunni katastriüksuse pindalaga 3175 m², sihtotstarbega üldkasutatav maa;
  • Rohuneeme külas asuva Vullikrunni katastriüksuse pindalaga 2514 m², sihtotstarbega üldkasutatav maa; 
  • Tammneeme külas asuva Lookari katastriüksuse pindalaga 205 m², sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Sillikrunn ja Vullikrunn asuvad Aegna saarest põhja pool ja kuuluvad Rohuneeme küla koosseisu. Sillikrunn (teise nimega Vahekari) on 0,32 ha suurune liivase ja kivise pinnamoega väikene saar-laid. Vullikrunn (Suurkari) on 0,26 ha suurune valdavalt kivise pinnamoega saar. Saare keskel asub riigile kuuluv meremärk – Aegna tulepaak. Mõlemad saared on rannalindude peatus- ja pesitsuspaikadena olulised. Viimastel aastatel on Vullikrunni asustanud kormoranid. Lookari on aga kõigest 0,02 ha suurune kivine saareke Tammneeme lahes, kus samuti võib kohata veelinde. 

„Tõime ühe põhjendusena munitsipaalomandisse taotlemisel välja soovi rajada saartele väärtusliku rannamaastikku hoidev maastikukaitseala, et aidata seeläbi säilitada ning kaitsta rannalinnustiku jaoks olulisi alasid,“ selgitas valla keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebane.

Viimsi vallale kuulub Pandju saar (0,94 ha), Mätta kari (0,6 ha), Hanekari (0,55 ha), Prangli saarel kuuluvad vallale väikesaared Mudamatsikari (0,03 ha) ja Idamuul (0,22 ha). Kolme lisanduva saarega on valla omandis kokku kaheksa väikest saart. Lisaks kuulub vallale veel neli väikest kari või laidu: Kivila, Kivi ning kahes erinevas kohas asuvad Vetika laiud (üks Pringil ja teine Leppneemes).

Foto:  Alar Mik. Kevadine Vullikrunn, saare keskel Aegna tulepaak. 

 

Alar Mik
abivallavanem