Ülevaade piirangutest Viimsi lasteaedades, koolides, huvikoolides ja noortekeskustes

23. Nov 2020
pilt

Viimsi vallavalitsuse liikmed arutasid 23. novembril täiendavate pandeemiast tulenevate piirangute vajadust ning võttes aluseks riiklikud nõuded ja soovitused viiruse ohjamisel otustasid:

Alusharidus 
MLA Viimsi Lasteaiad majad jätkavad töötamist. MLA Viimsi Lasteaiad direktor on andnud välja käskkirja täpsemate tegevusjuhistega.  Viirusjuhtumite puhul konsulteeritakse terviseametiga ja vajadusel suletakse rühm või kogu lasteaia maja. 23. - 29. novembrini on suletud Tammetõrude rühm Uus-Pärtle majas. 

Üldharidus  
Põhikoolid töötavad, vähendatakse kontakte ning erilist rõhku pannakse käte pesemisele ja sellele, et keegi haigena kooli ei läheks. Viirusjuhtumite puhul teavitab kool valla haridusosakonda ning koostöös terviseametiga otsustatakse distantsõppe vajalikkus.

23. novembri seisuga on distantsõppel kogu Haabneeme kool, Viimsi kooli IV klass, Püünsi kooli kaks I klassi ja üks IV klass kuni detsembri esimeste päevadeni. Koolide valla eelarvest rahastatud huviringide, kus on enam kui kümme last mitmest erinevast klassist, tegevus on ajutiselt peatatud.  

Huviharidus erahuvikoolides ja Viimsi koolide võimlates ning ujulas tegutsevad spordiklubid
Huviharidus ja sporditegevus erahuvikoolides ja spordiklubides jätkub. Rühma suurus võib olla maksimaalselt kuni kümme õpilast, kantakse isikukaitsevahendeid, hoitakse distantsi ja peetakse kinni hügieenireeglitest. Võimalusel vähendatakse treeningute arvu. Vastutust reeglitest kinnipidamise eest kannab huvikooli või spordiklubi omanik. Deso- ja isikukaitsevahendid tagab treeningu või huviringi korraldaja. Reeglitest kinnipidamise järelevalvet teostavad Viimsi spordikeskuse juhataja ja koolide juhid. Vallavalitsusel on õigus teha pistelisi kontrolle.

Huvikoolid 
Viimsi muusikakoolis jätkuvad individuaaltunnid ja õpe väikestes rühmades. Viimsi kunstikool peab kinni hajutamise reeglitest ja kantakse isikukaitsevahendeid.

Noortekeskused
Püünsi ja Randvere noortekeskused on suletud. Viimsi noortekeskuses piiratakse külastajate arvu ning kantakse maske. Külalised ja lapsevanemad noortekeskusse ei sisene. Kohustuslik on esitada õpilaspilet. Huviringid toimuvad vastavalt reeglitele ehk kehtib kuni kümne osaleja piirang ja maskikandmise kohustus.