Räägi kaasa uue jäätmehoolduseeskirja loomisel

17. juuni 2022
Kompost

17. juunist kuni 1. juulini on Viimsi raamatukogus ja vallavalitsuse kodulehel avalikul väljapanekul Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu. 

Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja eelnõuga kaasajastatakse ja asendatakse seni kehtinud eeskiri. Põhjus uuendamiseks on seotud peamiselt sellega, et senine dokument on ajale jalgu jäänud ja ei vasta enam tänastele keskkonnahoiu suundadele. Näiteks ootab riik 2023. aastaks kohalikelt omavalitsustelt biojäätmete liigiti kogumist või ringlussevõttu. Tutvu arvamuse avaldamiseks Viimsi valla uue jäätmehoolduseeskirjaga SIIN. Sinu ettepanekud, mõtted ja kommentaarid on oodatud e-kirjaga aadressile info@viimsivv.ee või paberkandjal vallavalitsuse aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevikLisaks saab eeskirjaga tutvuda Viimsi Raamatukogus.

Eesti kodudes tekib aastas keskmiselt 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest kolmandiku moodustavad biojäätmed, mis tekivad enamasti toiduvalmistamisel köögis. Keskkonnaministeeriumi sõnul on oluline muuta inimeste mõtteviisi, et puu- ja köögiviljad ja nende koored, kalajäätmed ja -luud, munakoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma potita toataimed koos mullaga, ei ole prügi, vaid ressurss, mida me saame taaskasutada. 

Eeskiri kehtib nii kodumajapidamistele kui ka ettevõtetele

Niisiis laieneb uue eeskirjaga üleriigiline poliitika ka Viimsi valla inimeste majapidamistele ja ettevõtetele. Abivallavanem Alar Miku sõnul on see oluline samm Viimsi valla jäätmemajanduse keskkonnasäästlikumaks muutmisel ja jäätmete sorteerimisharjumuse tekitamiseks.

„Jäätmete liigiti kogumine aitab oluliselt säästa keskkonda ja hoida kokku muuseas ka jäätmeveoga seotud kulusid. Arusaadavalt on mingi osa inimesi, kelle jaoks on see uus ja harjumatu, aga samas on juba üsna palju kogukonna liikmeid, kes omal käel keskkonnasäästlikumalt jäätmetega oma majapidamises on toimetama hakanud. Suur kiitus neile selle eest,“ ütles Mik. Ühtlasi julgustas abivallavanem kogukonnaliikmeid aktiivselt uue eeskirja osas kaasa rääkima. „Kindlasti on see hea võimalus inimestele olla kaasatud ja aidata kaasa kohaliku tasandi elukorralduse kujunemisele.“

Tulevikus tuleb Viimsi vallas biolagunevad jäätmed suunata ringlusse tekkekohal, kas korraldatud jäätmeveo raames biolagunevate jäätmete mahuti abil või tekkekohal kompostimisega. Kohapealse kompostimise puhul tuleb silmas pidada, et elamumaal on lubatud jäätmete kompostimine vaid kinnistu piirides. Kohapeal toidujäätmete kompostimiseks tuleb kasutada kinnist kahjurite eest kaitstud kompostinõud. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtises aunas. 

Kompostimisega ei tohiks häirida naabreid ja seetõttu sätestab eeskiri piirangu, et kompostimisnõu või aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt kolme meetri kaugusel ja ehitisest vähemalt nelja meetri kaugusel. Heitvee, settekaevude või käimlate setteid ning jäätmeid kompostiks kasutada ei tohi.

tabel-1

tabel-2

tabel-3

tabel-4

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Wikipedia (litsents CC BY-SA 3.0)