Prangli laevaühenduse parandamiseks loodi töörühm

04. Aug 2022
Wrangö

3. augustil vallavalitsuse otsusega moodustatud töörühma ülesanne on järgmise nelja kuu jooksul parvlaevaühenduse probleemidele lahenduste leidmine.

4. juunil toimunud Prangli üldkogul väljendasid saare püsielanikud muret seoses parvlaevaühendusega, mis saarerahval mandriga on. Kitsaskohtadena toodi välja mitmeid probleeme praegu liini teenindava parvlaeva võimekuse ning piletimüügi ja broneeringute süsteemiga. 

Abivallavanem Alar Mik tegi vallavalitsusele ettepaneku moodustada töökomisjon, kelle ülesanne on nelja kuu jooksul panna kokku ettepanekud probleemide lahendamiseks ja teenuse parandamiseks. Vallavalitsus kinnitas 3. augusti istungil ettepaneku ja töörühma koosseisu heaks. Moodustatud töörühma kuuluvad nii saare kogukonnaliikmed, saarel turismiteenuse pakkujad, vallavalitsuse esindajad, Transpordiameti laevastiku osakonna esindaja kui ka liinil vedusid korraldava Tuule Liinide esindaja. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond