LED II projekti töödega luuakse Randvere teel ohutum keskkond

09. Okt 2020
pilt

LED II projektiga renoveeritakse Randvere tee tänavavalgustus energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks.

Fookuses on ka liikluskeskkonna parendamine. Uus valgustus viiakse vastavusse kaasaja standarditega ja sõiduteel tehakse ühtlane kahel pool teed asuv valgustus Rohuneeme-Randvere ringist kuni Heki tee ringini. Kaovad ära pimedad ja liiklusohtlikud lõigud.

kergtee

 

Täiendavalt rajatakse kõikidele ülekäiguradadele eraldi ülekäiguraja valgustus, mis koostoimes uue teevalgustusega toob ülekäigurajad paremini esile ja suurendab seeläbi kergliiklejate liiklusohutust.

pilt

Samuti saab SPA esine ülekäigurada eraldi ohutussaare ja ülekäik nihkub edasi, et pööret sooritavatel sõidukitel tekiks nähtavus ülekäigurajale suunduva jalakäija osas. Ka muutub SPA ees oleva käänulise kergliiklustee lõik otsemaks, et pakkuda paremat nähtavust kergliiklejatele.

pilt

Randvere teel toimuvate tööde tähtaeg on oktoobri lõpp. Töid teostab OÜ Corle.