Kohanime määramine: Pringi küla, Rannasalu tee

5. juuli 2024
foto

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ § 4 lõikele 1 on Viimsi Vallavalitsus avaldanud eelteate kohanime määramise kavatsuse kohta:

Pringi küla, Aasa-I, Tüüri maatükk III ja Marika-I detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale ja tervikteele kohanime Rannasalu tee määramine.

Korralduse eelnõu: „Pringi küla, Aasa-I, Tüüri maatükk III ja Marika-I detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale ja tervikteele kohanime ja ruumikuju määramine ning katastriüksustele koha-aadresside määramine. Uus kohanimi: Rannasalu tee“.

Vt kohanime määramine: www.viimsivald.ee/kohanimi

Kaart: Maa-amet