Eesti Perearstide seltsi aastakonverentsil tunnustati Viimsi perearste

24. Sept 2021
Pildil arstikitlis meditsiinitöötaja

23. septembril autasustati parimaid perearstipraksiseid Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil. Kokku said tunnustuse osaliseks 100 perearstipraksist üle Eesti, nende hulgas ka kolm Viimsi valla praksist: Perearst Inna Viik OÜ, Karulaugu Tervisekeskus OÜ ja Viimsi Perearstikeskus OÜ.

Parimate praksiste välja selgitamiseks kasutati seltsi poolt koostatud kvaliteetjuhist ning hinnati kliinilist tööd ja praksise töökorraldust, pidade silmas 24 kriteeriumit. Lisaväärtust praksisele andis ka pereõdede ja -arstide igaaastane enesetäiendamine ja patsientidelt tagasiside küsimine.

Lisainfo: 
www.perearstiselts.ee/esilehe-uudised/9495-perearstid-kvaliteedi-arvelt…