Algab vastuvõtt 1. klassi minevatele õpilastele

19. jaan 2023
foto

Peagi hakatakse vastu võtma avaldusi eelseisval sügisel 1. klassi astumiseks. Avalduse saab esitada märtsikuu jooksul ning koolikohad selguvad 15. juuniks. 

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada ajavahemikus 1.–31. märtsini vanem, kelle lapse rahvastikuregistri järgne elukoht asub 1. veebruari seisuga Viimsi vallas. Selleks tuleb lapsevanemal siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil haridusteenuste haldamise süsteemi Arno ning esitada koolimineku avaldus.

Süsteem arvestab koolikoha määramisel rahvastikuregistri järgse elukoha lähedust koolile, õdede-vendade olemasolu samas koolis ning võimalusel lapsevanema eelistust. Arnos on võimalik lisada kommentaaride lahtrisse lapse kohta infot, mida komisjon peaks vanema arvates teadma. Klasse komplekteerivad koolid pärast seda, kui on selgunud 1. klassi laste nimekiri. Võimalusel arvestatakse erisoove, näiteks sõbraga samasse klassi määramise kohta.

Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse pärast 1. veebruari 2023, saavad taotlusi esitada paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi) või e-posti aadressil aet.tampuu@viimsivv.ee

Otsused ja kuupäevad
Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat lapsele määratud koolist avalduses märgitud e-posti aadressil. Juhul, kui lapsevanem ei ole määratud kooliga nõus, saab kuni 20. maini esitada Arnos koolivahetustaotluse. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks

Pärast 31. märtsi laekunud avalduste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õppekohti. Vanemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks.

15. juuniks peab lapsevanem kinnitama koolikoha vastuvõtmise või sellest Arnos loobuma. Juhul, kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda asuvas koolis, palume ka sellest teada anda. 

Vabade õppekohtade olemasolul saab pärast 15. juunit esitada koolimineku avalduse otse koolile.

Koolikohustusest
Koolikohustuslik on laps, kes saab hiljemalt käesoleva aasta 30. septembriks 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma koolivälise nõustamismeeskonna poole, kelle kontaktid on leitavad veebilehel rajaleidja.ee/kvm. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

HEA TEADA
1. klassi minevate koolijütside toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus ranitsatoetust 120 eurot. 1.–30. septembrini saab toetuse taotluse täita mugavalt Arno keskkonnas, taotluste menetlemine ja väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. 

Ranitsatoetust makstakse hoolimata sellest, kas laps läheb kooli oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Küll aga tuleb toetuse saamiseks veenduda, et nii kooli minev laps kui ka mõlemad vanemad olid rahvastikuregistri andmetel seisuga 31.12.2022 Viimsi valla elanikud. Juhul, kui üks lapsevanematest on elu keerdkäikude tõttu elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on Arnos võimalik lisada vabas vormis selgitus.

Lisainfot ranitsatoetuse kohta jagab sotsiaaltöö peaspetsialist Lemmi Park (e-post lemmi.park@viimsivv.ee).

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist