1. jaanuarist muutuvad erinevate lastehoiutoetuste saamise tingimused

16. dets 2020
Siin on pilt

1. jaanuarist 2021 jõustuvad mitmed muudatused Viimsi valla erinevate lastehoiutoetuste taotlemisel. Olulisim toetustega seotud uuendus puudutab rahvastikuregistris Viimsi valla elanikuks registreerimise nõuet 1. jaanuari seisuga. Uuest aastast makstakse koduse lapse toetust, lapsehoiutoetust ning eralasteaia toetust juhul, kui mõlemad lapsevanemad on toetuse taotlemisel kogu jooksva kalendriaasta olnud rahvastikuregistri järgi Viimsi elanikud. Muudatusega soovib vallavalitsus kindlustada toetuse saajate tulumaksu laekumise vallale ja toetada eelkõige püsielanikke.

Koduse lapse toetust on edaspidi õigus taotleda lapse kohta, kelle mõlemad vanemad (või üksikvanem) on toetuse saamise aasta 1. jaanuarist ja kogu toetuse maksmise perioodil Viimsi valla elanikud. Toetust makstakse vanematele, kelle 1,5–3-aastane laps ei käi lasteaias või lastehoius. Toetust ei maksta perele, kellele on pakutud, kuid kes on loobunud kohast Viimsi munitsipaallasteasutuses või vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias. Uue korra kohaselt makstakse toetust üksteist kuud aastas, juulis toetust ei maksta.

Seega peaksid lapsevanemad, kelle laps saab järgmisel aastal 1 aasta ja 6 kuu vanuseks ning kes plaanivad koduse lapse toetust taotleda, registreerima end kindlasti enne aastavahetust Viimsi elanikeks. Viimsi valla koduse lapse toetus on praegu 250 eurot kuus ning tänavu novembrikuus maksis vald toetust 188 lapse eest. Toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus, arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

Lapsehoiu toetuse maksmisel hakkab uuest aastast kehtima nõue, et mõlemad lapsevanemad (või üksikvanem) peavad olema 1. jaanuarist Viimsi elanikud. Perekond, kes kolib Viimsi valda pärast 1. jaanuari, saab toetuse esmakordsel taotlemisel kahe vanema või üksikvanema ja lapse sissekirjutuse korral samuti täistoetuse. Ühe vanema sissekirjutuse puhul on toetuse suurus endiselt 50% lastehoiu  kohatasust.

Toetust makstakse lapsevanemale tema poolt esitatud lapsehoiuteenuse arvete ja maksekorralduste alusel kuni 260 eurot kuus lapse kohta, kes on vähemalt 1 aasta ja 6 kuu vanune. Täpsustatakse, et toetust makstakse kuni 80% lapsehoiu kohatasust, mitte lisatud toidurahast, ringitegevusest ja teistest lisakuludest.

Uuest aastast alates saab esitada vaid ühe kuu vanuseid arveid ja maksekorraldusi. Näiteks jaanuarikuu arve ja maksekorralduse sisestab lapsevanem ARNO keskkonda veebruari alguses ja toetus makstakse välja veebruari lõpuks.  Lapsevanemad, kellel on veel esitamata eralastehoiu toetuse taotlused oktoobri ja novembri eest, peaksid seda tegema hiljemalt detsembrikuu jooksul.

Eralasteaia toetust maksab vald otse eralasteaedadele, kellega on sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud, ning toetuse suurus on kindel summa ühe lapse kohta kuus. Uuest aastast kehtima hakkav olulisim muudatus on samuti seotud nõudega mõlemal lapsevanemal (või üksikvanemal) olla toetuse saamise aastal Viimsi elanik 1. jaanuari seisuga. Esmakordselt Viimsisse kolinud perekond saab samuti eralasteaia toetust taotleda täismahus. Kui üks lapsevanem, kes ei ole üksikvanem, on mujale sisse kirjutatud, on toetus 50% toetuse täissummast. Muudatuse eesmärk on maksta toetust peredele, kes on Viimsi valla püsielanikud.