Discgolfi pargis algavad peagi esmased tööd keskkonnamõju leevendamiseks

9. veebr 2024
foto

Linnakumetsa kinnistul asuval discgolfi spordipargi territooriumil on kavas läbi viia hooldustööd, millega vähendatakse külastatavusega kaasnevat keskkonnamõju ja tagatakse spordisõpradele ohutud olud.

Viimsi discgolfi sõbrad hindavad Mäealuse maastikukaitseala (MKA) idaservas Randvere tee ääres asuvat discgolfi parki kõrgelt ja kasutavad seda aktiivselt. Vahepeal läbi viidud ekspertiis aga näitas, et selle spordiala harrastamisel kaitsealal on looduskeskkonnale tugev negatiivne mõju. Tallamiskoormuse vähendamiseks ning juba paljastunud kasvavate puude juurte ning juurekaelte vigastuste vältimiseks tegi ekspert ettepaneku katta rajad ja nende servaalad piisava paksusega puiduhakke või kooremultši kihiga. Vald teebki nüüd nendeks tööks ettevalmistusi. 

Discgolfi pargi alal asub mitmeid tormijärgselt ohtlikke või surnud puid (nt üraski kahjustuste tagajärjel surnud), mida plaanitakse hooldustööde käigus maha võtta ja koha peal puiduhakkeks teha. Kohapealse materjali kasutamine discgolfi radade hakkepuiduga katmiseks on otstarbekam nii kulutõhususe kui ka keskkonnahoiu poole pealt. Esialgu ladustatakse puiduhake seal samas hunnikutena ning siis, kui ilmastikuolud sobivaks muutuvad, laotatakse materjal radadele laiali. Eesmärk on kasutada koha peal olevat ressurssi ja hoida nii häiringuid minimaalsena. Suur osa tööst on käsitöö ja raskete masinatega ei ole lubatud alale minna. Kasutatakse vaid väiketehnikat. Tööde esimese etapi tulemusena on võimalik katta rajad osaliselt täiendava hakkepuiduga, mis vähendab külastuskoormusest tulenevat tallamise mõju. Radade katmine hakkepuiduga aitab ka suunata külastajaid põhilistele teekoridoridele, mis vähendab isetekkeliste radade hulka ja kasutatavust ning pinnase tallamist väljapool etteantud rajakoridore.

Kaitseala valitseja kooskõlastas hooldustööde teostamise Mäealuse MKA-l ning Keskkonnaamet kinnitas otsustega sanitaarraie metsateatised Linnakumetsa kinnistu erinevatel eraldistel. Raietöödega alustatakse vastavalt ilmaoludele esimesel võimalusel ja tehakse ära enne lindude pesitsusperioodi. Raietöid peale 31. märtsi ei tehta. Tööde teostamise ajal on discgolfi pargi kasutamisel ohutuse tagamisest tulenevad piirangud ja looduses on näha vastavaid tähistusi.

Maris Markus
keskkonna vanemspetsialist