Ühise jäätmemahuti kasutamine

Prügi

 

ÜHISE JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMISE TAOTLUS

Kui mitme majapidamise peale on kasutusel ühine/ühised jäätmekonteiner(id), soovitame sõlmida individuaalsed teenuse osutamise lepingud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-ga (TJT).

Prügiteenuse osutamise eest:

  • jaotatakse konteineri rendi- ja tühjenduse kulud iga konteineri eest proportsionaalselt kõikide liitunute vahel (sellises % nagu liitunud ise kokku lepivad). 
  • arved edastatakse kõigile lepingu sõlminutele individuaalselt eeldusel, et kõik ühismahuti kasutajad teevad eraldi lepingu. TJT võimaldab ühe lepingulise kliendi sama arve edastamist mitmele e-posti aadressile.

Ühismahuti ja eraldi lepingu sõlmimise soovist palume teada anda TJT-le ja leida parim võimalik lahendus. 

NÄIDE

Aiandusühistu „Õun“, milles on 3 majapidamist, omab liigiti kogumiseks mitut ühist jäätmekonteinerit ja ühist jäätmeplatsi. Kõik kolm majapidamist sõlmivad eraldi lepingud TJT-ga, kuid jäätmekonteinerid jäävad ühiseks. Arve edastatakse edaspidi kõigile majapidamistele individuaalselt ühiste konteinerite eest.

LISAINFO 

KONTAKT  

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS
609 6410
info@tallinnavedu.ee 
www.tjt.ee 
Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415
Avatud: E – R: 8.15 – 17.00

VIIMSI VALLAVALITSUS 

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30   
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00

Broneeri aeg vastuvõtule