Sõidusoodustus haridustöötajatele

Viimsi valla haridusasutuste pedagoogidel ja pedagoogilist ülesannet täitvatel teenistujatel on võimalus tasuta sõita bussiga valla siseliinidel (V1, V2, V3, V4, V4A, V5, V6, V7, V7A, V8, V9) ja teises tsoonis ehk valla haldusterritooriumil sõitvatel maakonnaliinidel (114, 115, 174) sõltumata registreeritud elukohast. 

Sõidusoodustuse saamiseks tuleb haridusasutusel esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas. Soodustus rakendub ühistransporti sisenedes isikustatud sõidukaardi valideerimisel ja kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Tasuta bussisõiduõigus kehtib 20. august kuni 20. juuni.

TAOTLE SÕIDUSOODUSTUST

LISAINFO

KONTAKT

Maarja Kudrjavtseva
Vanemspetsialist 
Ehitus- ja kommunaalosakond
E-postmaarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee
Telefon: 602 8818