Rahvusvahelise õppestipendiumi taotlus

Taotlusi saab esitada Viimsi vallas elavate põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste õpingute mitmekesistamiseks välisriikides. Taotluste esitaja võib olla noor ise või tema vanemad ,kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel  registreeritud Viimsis. Taotlus ei ole mõeldud üliõpilastele.  

TOETUSSUMMA

Eraldatava toetussumma oleneb aastast, taotlejate arvust ja välisriigist, kuhu õpilane õppima asub. Üldjuhul on summa vahemikus 250-600 eurot, mis on maksimaalselt 10% kogu vahetusaasta summast. 

TAOTLE RAHVUSVAHELIST ÕPPESTIPENDIUMIT

LISAINFO 

KONTAKT

Kadi Bruus 
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist
kadi.bruus@viimsivv.ee 
602 8862 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00