Koguduse tegevuse toetus

KOGUDUSE TEGEVUSE TOETAMINE

Koguduse tegevuse toetus on mõeldud Viimsi vallas kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamiseks.

Toetuse suuruse määrab vallavalitsus hiljemalt iga aasta 1. veebruariks vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvelistele vahenditele. 

TAOTLE KOGUDUSE TEGEVUSE TOETUST

Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse esimese kvartali jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse iseteeninduskeskkonnas leping. Kogudus on kohustatud esitama järgmise aasta hiljemalt 30. jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

LISAINFO

KONTAKT

Ott Kask
kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist 
ott.kask@viimsivv.ee
602 8874