Püünsi kool

Püünsi kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Põhikooli osas toimub õpe I (1.-3. klass), II (4.-6. klass) ja III (7.-9. klass) kooliastmel.

Direktor Jekaterina Tšerepannikova
jekaterina@pyynsi.edu.ee
Telefon 5698 3133
E-post pyynsi@pyynsi.edu.ee
Kodulehekülg pyynsi.edu.ee
Aadress Kooli tee 33, Püünsi küla, 74013 Viimsi vald, Harjumaa

Püünsi kooli põhimäärus
Püünsi kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Püünsi kooli arengukava 2021-2025