Püünsi kool

Püünsi kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Põhikooli osas toimub õpe I (1.-3. klass), II (4.-6. klass) ja III (7.-9. klass) kooliastmel.