Facebook
RSS
Print

Valija meelespea

28.09.2017

Kohalike omavalitsuste valimisel saab osaleda kas eelhääletamisel, hääletamisel valimispäeval või elektroonilisel hääletamisel. 

Eelhääletamine

5.–8. oktoobrini saab eelhääletada maakonnakeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Lisainfo: www.valimised.ee.

9.–11. oktoobrini saab eelhääletada kõigis Viimsi valla valimisjaoskondades. Valimisjaoskonnas nr 1 (asukohaga Nelgi tee 1, Viimsi alevik) saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Samuti on antud komisjoni korraldada asukohas hääletamine, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamine. Jaoskonnas saavad hääletada ka valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Viimsi valla täpsusega.
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimisjaoskondade kohta leiate teavet ka aadressil valimised.rahvastikuregister.ee

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee. Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt, lõppedes 11. oktoobril kell 18.00.
Vajadusel saab elektrooniliselt antud häält muuta eelvalimiste ajal (9.–11. oktoobrini) jaoskonnas sedeliga hääletades. Kehtima jääb jaoskonnas sedeliga antud hääl. Valimispäeval oma häält muuta ei saa.

Hääletamine valimispäeval

15. oktoobril, valimispäeval, algab hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00, samuti saab hääletada kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik põhjendatud taotlus. Valimispäeval saab esitada taotluse ka oma valimisjaoskonna telefonil kell 9.00-­14.00.

Valimisjaoskonda võta kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

Täida hääletamissedel hääletamiskabiinis. Hääletada saab kandidaatide poolt, kes on üles seatud valija rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas. Kandidaadi registreerimisnumbrit, mille kirjutasid hääletamissedelile, ei tohi parandada. Eksimuse korral küsi komisjonilt uus sedel.
Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.

Lisainfo valimiste kohta on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.valimised.ee.

Valijate nimekirjad on koostatud ja elukohajärgne jaoskond on määratud 15.septembri 2017 seisuga. See tähendab, et kui oled muutnud rahvastikuregistris oma elukohta peale seda kuupäeva, siis sinu elukohajärgne valimisjaoskond sellega ei muutu, vaid jääb 15.09.2017 kehtinud elukoha järgi.

 

Valijakaart

28.09.2017

Hiljemalt 20 päeva enne valimisi saadab riik hääleõigusega inimestele valijakaardi infoga, millal ja kus valida saab. Valijakaart saadetakse paberil inimese elukoha aadressile või elektrooniliselt e-postkasti. Viimast nimetatakse e-valijakaardiks. Sellega ei kaasne kohustust elektrooniliselt valida, oma hääle võib anda ka valimisjaoskonnas.

E-valijakaardi saamiseks peab sinu @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Loe lähemalt siit

Kui sa pole valijakaarti saanud koju või postkasti või kui sinu andmetes valijakaardil on vigu, helista vallavalitsuse telefonil 602 8803 või 602 8806.